Het Thorntree project

De 911 steunt Thorntree Project
Thorntree project

Samen met het tiental Belgische bezoekers aan de rustdag van de rally in Kenia, brachten we een bezoek aan het project dat het team samen met de Ronde Tafel Waregem, Ambassador Waregem, Lions Ieper en Fifty-One Waregem steunt. Meer dan 400 kinderen stonden er mooi in het gelid om ons te verwelkomen. Mooi om zien. Bij die openings ceremonie stak Bert Callens in ons aller naam een speechke af, dat zowel bij de kinderen als bij de toeschouwers door hart en nieren sneed. Jane, de bezielster van het project, toonde ons daarna de werking van de school. We maakten er ook kennis met de twee knapen, die dankzij de gulle schenkers hun hele middelbare studies betaald zien.

Achteraf reden we nog een tiental kilometer door het bush om er een echt “Thorntree” schooltje te bezoeken. Indrukwekkend! Deze kinderen hadden nog nooit zoveel blanken bij elkaar gezien. Hier moesten we wel toegeven dat het steunen van dergelijk project veel meer is dan een druppel op een hete plaat. Onze sponsors kunnen gerust zijn; hun gift is goed besteed.